We use cookies, including third-party cookies (Google Analytics), to provide you the best possible user experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. However, if you wish to restrict or block the cookies, which are set by this website you can do this by following the instructions included in our cookie policy. OK | Cookie policy
czwartek 16 lipiec 2020
Address:
COLOROBBIA POLSKA SP z.o.o.,
Ul. Strefowa, 3,
58-130 Zarow
Poland
Phone: (+48) 746 409 100

Fax: (+48) 746 409 110

E-mail: info@colorobbia.pl

UWAGA

Colorobbia Polska Sp. z o.o dziękuje za zaufanie okazane naszej Firmiei zapewnia, że podane dane osobowe zostaną umieszczone w plikach wykorzystywanych w procesie selekcji kandydatów na stanowiska pracy. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym, aby został/a Pan/i uwzględniony/a w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Podane dane będą traktowane jak dane poufne zarówno przez Colorobbia Polska Sp. z o.o, jak i wszelkie organizacje, które mogą brać udział w procesie rekrutacyjnym, wykorzystując dane wyłącznie do celów w jakich zostały podane. Dlatego wyraża Pan/i zgodę na automatyczne przetwarzanie swoich danych osobowych oraz zapewnia, że podane informacje są prawdziwe i aktualne.

W dowolnym momencie można zwrócić się do Colorobbia Polska Sp. z o.o w celu sprawdzenia, zmiany lub anulowania danych, przesyłając pisemny wniosek na adres: ul. Strefowa 3, 58-130 Żarów, Dział Bezpieczeństwa przedsiębiorstwa, działający zgodnie z hiszpańską Ustawą o Ochronie Danych (LOPD). (komentarz)

Upoważnia Pan/i również Colorobbia Polska Sp. z o.o do przechowywania przez 2 lata podanych danych oraz informacji wynikających z procesów rekrutacyjnych, w celu uwzględnienia Pana/i podczas selekcji personelu w przyszłości.