We use cookies, including third-party cookies (Google Analytics), to provide you the best possible user experience. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. However, if you wish to restrict or block the cookies, which are set by this website you can do this by following the instructions included in our cookie policy. OK | Cookie policy
czwartek 16 lipiec 2020

Polityka Colorobbia Polska Sp. Z o.o. w zakresie bezpieczeństwa opiera się na następujących celach:

  1. Przestrzeganie obowiązujących przepisów o zapobieganiu wypadkom w pracy.
  2. Ciągła poprawa warunków pracy w celu podnoszenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników.
  3. Bezpłatne wdrożenie planu sanitarnego dla wszystkich pracowników, uwzględniającego coroczne badania okresowe, bezpłatną podstawową opiekę medyczną oraz zabezpieczenie na koszt przedsiębiorstwa szczepień zalecanych przez administrację państwową.

W ramach tych zobowiązań firma kładzie największy nacisk na zapobieganie ciężkim wypadkom, jako na element podstawowy zrównoważonego rozwoju.

Każdego wypadku można uniknąć lub ograniczyć jego skutki.

W tym celu konieczne jest zaangażowanie wszystkich pracowników w System Zarządzania Bezpieczeństwem, które powinno przełożyć się na przekazywane nam sugestie i obserwacje oraz dbanie o bezpieczeństwo w codziennej pracy.